Te Reo Māori and Māori Performing Arts

Te Reo Māori me ōna Tikanga
Reanga: Te Taumata 1 Te Reo Māori / Māori Performing Arts

Whakaatūranga o te Whakahaerenga

Ko ngā kaupapa matua o tēnei māhere ko te kōrero, whakarongo, pānui me te tuhituhi. Ko ngā aromatawai e toru Taumata Mātauranga-ā-Motu Kua Taea he aromatawai-ā-roto, ā, e rua anō o ēnei he aromatawai-ā-waho. E toru anō o ngā aromatawai nei he Unit Standards. Ko ngā mahi a Tānerore rāua ko Hinerēhia ēnei o ngā aromatawai.

Whakaritenga o te Whakahaerenga 

Ko ngā hiahia whakauru o tēnei akomanga, kua whaia e koe te reo mai i tō ūnga mai ki te kura nei tae rā anō mai ki tēnei wā tonu. Perquisite, JTeReo and/or Middle School Te Reo or proven competency in Te Reo Māori me ōna Tikanga.      

Nama o te Aromatawai     Te Taitara Te Putanga   Ā-Roto

Ā-Waho    

Taumata   Te Wāriu o te Aromatawai   Te Rā Otinga   Ngā Huao te Ākonga  
1.2

AS 91086

Kōrero kia whakamahi

i te reo o tōna ao

3 Ā-Roto 1 6 Haratua

2019 

AS 91086
1.1

AS 91085

Whakarongo kia mōhio   

ki te reo o tōna ao  

3 Ā-Roto 1 6 Hongongoi

2019

AS 91085
1.5

AS 91089

Waihanga tuhinga

i te reo o tōna ao

3 Ā-Roto 1 6 Mahuru

2019

AS 91085
1.3

AS 91087

Pānui kia mōhio

te reo o tōna ao

2 Ā-Waho 1 6 15 Hakihea AS 91087
1.4

AS 90188

Tuhi i te reo o tōna ao 2 Ā-Waho 1 6 15 Hakihea AS 91034

 

Tatauranga:            30   Nama

Ngā Taumata kua Ekea:

Taumata Mātauranga-Ā-Motu Kua Taea:

                                   N Kāre i whiwhi, A Paetae, M Kaiaka, E Kairangi

 

Nama o te Aromatawai Te Taitara Te Putanga   Ā-Roto, Ā-Waho   Taumata   Te Wāriu o te 

Aromatawai  

Te Rā Otinga   Ngā Hua o te Ākonga  

US 22753

Demonstrate Knowledge of People Associated

with Māori Performing Arts  

4 Ā-Roto 1 3 Haratua

2019

US 22753

US 22754

Demonstrate Knowledge of the

Origins of Māori Performing Arts  

4 Ā-Roto 1 4 Hongongoi

2019

US

22754

US 13363

Demonstrate Knowledge and

Skills of Waiata-ā-ringa

7 Ā-Roto 2 6 Mahuru

2019

US

13363

 

Tatauranga:            13   Nama

Ngā Taumata Kua Ekea

Unit Standards:   

               N Kāre i whiwhi, A Paetae, M Kaiaka, E Kairangi

Aromatawai-Ā-Roto – Ngā aromatawai kua nōhia i te kura i te mutunga o tētahi wāhanga o te mahere.

Aromatawai-Ā-Waho – Whakamātautau/He tari kua tukuna hei te Marama o Nōema me Hakihea.

Tūtohutanga o te Kaneke – Kei roto i ngā rīpoata ko tētahi māka whakakitenga ka taea e te ākonga te whiwhi i roto i āna aromatawai-ā-roto, ā-waho hoki.

Ngā Mea Angitu mō ngā Aromatawai

Ki te kore te tauira e eke ki te taumata mō tētahi o āna aromatawai, he mana tō te tari hei hoatu te mea angitu mō tētahi aromatawai kē, ka hoatu tētahi putanga hou o te aromatawai me te wā e whakaaturia ana i raro iho nei.      

If a student is unsuccessful in their first attempt at an internal standard and the faculty deems it appropriate for an additional assessment opportunity as listed below, a new version of the assessment will be provided at the agreed time listed below.

 

Te Whakaurunga o ngā Mea Angitu o ngā Aromatawai.

Nama Taitara Te Wā
AS91086

  

AS91085

 

AS91089

Kōrero kia whakamahi i te reo o tōna ao

 

Whakarongo kia mōhio ki te reo o tōna ao

   

Waihanga tuhinga i te reo o tōna ao

Wāhanga tuatahi o te tau

 

Wāhanga tuatahi / tuarua hoki o te tau

  

Wāhanga tuarua o te tau

 

NGĀ PĪRA

Ki te kore koe e whakaae ki tētahi māka kua tukia mō tētahi aromatawai anei ngā tikanga. Kōrerotia ki tō kaiako mo tō māka. Mēnā e tū tonu ana te puehu, e rua ōu rā hei pīra ki te kura mai i te whakahokinga o te aromatawai ki a koe. Mehemea kua pīra tētahi māka, mā te tikanga o te kura e arahi.   

    

NGĀ AROMATAWAI KUA TAHAINA

Me hoatu ngā mahi katoa ki te kaiako i te rā kua whakaritea, ā, me mahi ka tika ngā aromatawai i te rā i whakaritea hokitia. Ehara i te pai ki te tae tō muri mai āu mahi. Kei māuiui, kei puta tētahi take tara-ā-whare rānei, ngaukino rānei, tākaro o te kura rānei, ahurea ngangahau rānei – whaia ngā tikanga o te aromatawai kua tahaina. Mo te katoa o ngā take whakakiia te pepa o ngā aromatawai kua tahaina.   Kia mataara, ki te hiahia koe ki te nuku whakamuri te rā aukati mai i te rā kua whakaritea mo tētahi aromatawai me tino whakarite i mua tonu i taua rā.

 

NGĀ WHATINGA O NGĀ TURE

Ko tō mahi ko tāu ake.  Tērā tētahi whiu mō te ākonga mēnā kua kitea ia e tukituki ana i ngā ture me te āwhina hoki i ētahi atu o ngā ākonga. Ko ētahi o ēnei ko te mahi whakauru, te tuhinga o ngā kupu akoako, te tāwhaitanga o tētahi atu, te mahi whakakape, whakapuakanga parau o te motuhenga.  Mā te pane o te kaupapa ako nei e kōrero ki te tonotono o te tumuaki e pā ana ki ngā whakaatūranga mo te mahi tinihanga, ā, mēnā, kua kitea taua mahi e māua kāore koe e whiwhi māka mo te aromatawai-ā-roto, ā-waho rānei.

 

TIKANGA MO NGĀ AROMATAWAI MOTUHAKE

Mehemea he hauātanga ētahi o ngā ākonga, kei a rātou pea te māraurau i raro i te whakauru i te tikanga mo ngā aromatawai motuhake i roto i ngā aromatawai-ā-roto, ā-waho hoki. Ko ētahi o ngā pānga ko te wā, tētahi kaiāwhina rānei hei tuhituhi, pānui rānei. Kā taea e koe te tono atu ki tō kaiako, ā, māna e tuku atu tō tono ki SENCO, te tonotono o te tumuaki rānei.     

Upcoming events

There are currently no upcoming events.
All events