Te Reo Māori and Māori Performing Arts

Te Reo Māori me ōna Tikanga
Reanga: Te Taumata 1 Te Reo Māori / Māori Performing Arts

Whakaatūranga o te Whakahaerenga

Ko ngā kaupapa matua o tēnei māhere ko te kōrero, whakarongo, pānui me te tuhituhi. Ko ngā aromatawai e toru Taumata Mātauranga-ā-Motu Kua Taea he aromatawai-ā-roto, ā, e rua anō o ēnei he aromatawai-ā-waho. E toru anō o ngā aromatawai nei he Unit Standards. Ko ngā mahi a Tānerore rāua ko Hinerēhia ēnei o ngā aromatawai.

Whakaritenga o te Whakahaerenga 

Ko ngā hiahia whakauru o tēnei akomanga, kua whaia e koe te reo mai i tō ūnga mai ki te kura nei tae rā anō mai ki tēnei wā tonu. Perquisite, JTeReo and/or Middle School Te Reo or proven competency in Te Reo Māori me ōna Tikanga.      

Nama o te Aromatawai     Te Taitara Te Putanga   Ā-Roto

Ā-Waho    

Taumata   Te Wāriu o te Aromatawai   Te Rā Otinga   Ngā Huao te Ākonga  
1.2

AS 91086

Kōrero kia whakamahi

i te reo o tōna ao

3 Ā-Roto 1 6 Haratua

2019 

AS 91086
1.1

AS 91085

Whakarongo kia mōhio   

ki te reo o tōna ao  

3 Ā-Roto 1 6 Hongongoi

2019

AS 91085
1.5

AS 91089

Waihanga tuhinga

i te reo o tōna ao

3 Ā-Roto 1 6 Mahuru

2019

AS 91085
1.3

AS 91087

Pānui kia mōhio

te reo o tōna ao

2 Ā-Waho 1 6 15 Hakihea AS 91087
1.4

AS 90188

Tuhi i te reo o tōna ao 2 Ā-Waho 1 6 15 Hakihea AS 91034

 

Tatauranga:            30   Nama

Ngā Taumata kua Ekea:

Taumata Mātauranga-Ā-Motu Kua Taea:

                                   N Kāre i whiwhi, A Paetae, M Kaiaka, E Kairangi

 

Nama o te Aromatawai Te Taitara Te Putanga   Ā-Roto, Ā-Waho   Taumata   Te Wāriu o te 

Aromatawai  

Te Rā Otinga   Ngā Hua o te Ākonga  

US 22753

Demonstrate Knowledge of People Associated

with Māori Performing Arts  

4 Ā-Roto 1 3 Haratua

2019

US 22753

US 22754

Demonstrate Knowledge of the

Origins of Māori Performing Arts  

4 Ā-Roto 1 4 Hongongoi

2019

US

22754

US 13363

Demonstrate Knowledge and

Skills of Waiata-ā-ringa

7 Ā-Roto 2 6 Mahuru

2019

US

13363

 

Tatauranga:            13   Nama

Ngā Taumata Kua Ekea

Unit Standards:   

               N Kāre i whiwhi, A Paetae, M Kaiaka, E Kairangi

Aromatawai-Ā-Roto – Ngā aromatawai kua nōhia i te kura i te mutunga o tētahi wāhanga o te mahere.

Aromatawai-Ā-Waho – Whakamātautau/He tari kua tukuna hei te Marama o Nōema me Hakihea.

Tūtohutanga o te Kaneke – Kei roto i ngā rīpoata ko tētahi māka whakakitenga ka taea e te ākonga te whiwhi i roto i āna aromatawai-ā-roto, ā-waho hoki.

Ngā Mea Angitu mō ngā Aromatawai

Ki te kore te tauira e eke ki te taumata mō tētahi o āna aromatawai, he mana tō te tari hei hoatu te mea angitu mō tētahi aromatawai kē, ka hoatu tētahi putanga hou o te aromatawai me te wā e whakaaturia ana i raro iho nei.      

If a student is unsuccessful in their first attempt at an internal standard and the faculty deems it appropriate for an additional assessment opportunity as listed below, a new version of the assessment will be provided at the agreed time listed below.

 

Te Whakaurunga o ngā Mea Angitu o ngā Aromatawai.

Nama Taitara Te Wā
AS91086

  

AS91085

 

AS91089

Kōrero kia whakamahi i te reo o tōna ao

 

Whakarongo kia mōhio ki te reo o tōna ao

   

Waihanga tuhinga i te reo o tōna ao

Wāhanga tuatahi o te tau

 

Wāhanga tuatahi / tuarua hoki o te tau

  

Wāhanga tuarua o te tau

 

NGĀ PĪRA

Ki te kore koe e whakaae ki tētahi māka kua tukia mō tētahi aromatawai anei ngā tikanga. Kōrerotia ki tō kaiako mo tō māka. Mēnā e tū tonu ana te puehu, e rua ōu rā hei pīra ki te kura mai i te whakahokinga o te aromatawai ki a koe. Mehemea kua pīra tētahi māka, mā te tikanga o te kura e arahi.   

    

NGĀ AROMATAWAI KUA TAHAINA

Me hoatu ngā mahi katoa ki te kaiako i te rā kua whakaritea, ā, me mahi ka tika ngā aromatawai i te rā i whakaritea hokitia. Ehara i te pai ki te tae tō muri mai āu mahi. Kei māuiui, kei puta tētahi take tara-ā-whare rānei, ngaukino rānei, tākaro o te kura rānei, ahurea ngangahau rānei – whaia ngā tikanga o te aromatawai kua tahaina. Mo te katoa o ngā take whakakiia te pepa o ngā aromatawai kua tahaina.   Kia mataara, ki te hiahia koe ki te nuku whakamuri te rā aukati mai i te rā kua whakaritea mo tētahi aromatawai me tino whakarite i mua tonu i taua rā.

 

NGĀ WHATINGA O NGĀ TURE

Ko tō mahi ko tāu ake.  Tērā tētahi whiu mō te ākonga mēnā kua kitea ia e tukituki ana i ngā ture me te āwhina hoki i ētahi atu o ngā ākonga. Ko ētahi o ēnei ko te mahi whakauru, te tuhinga o ngā kupu akoako, te tāwhaitanga o tētahi atu, te mahi whakakape, whakapuakanga parau o te motuhenga.  Mā te pane o te kaupapa ako nei e kōrero ki te tonotono o te tumuaki e pā ana ki ngā whakaatūranga mo te mahi tinihanga, ā, mēnā, kua kitea taua mahi e māua kāore koe e whiwhi māka mo te aromatawai-ā-roto, ā-waho rānei.

 

TIKANGA MO NGĀ AROMATAWAI MOTUHAKE

Mehemea he hauātanga ētahi o ngā ākonga, kei a rātou pea te māraurau i raro i te whakauru i te tikanga mo ngā aromatawai motuhake i roto i ngā aromatawai-ā-roto, ā-waho hoki. Ko ētahi o ngā pānga ko te wā, tētahi kaiāwhina rānei hei tuhituhi, pānui rānei. Kā taea e koe te tono atu ki tō kaiako, ā, māna e tuku atu tō tono ki SENCO, te tonotono o te tumuaki rānei.     

Upcoming events

Friday 10 Dec

10th December Last day of term 4.

Friday 10 Dec

10th December Junior and middle school prizegiving takes place at the Regent theatre. Middle School 9am. Junio... [Read more]

Thursday 2 Dec

2nd of December Teacher Only Day. No School. This is a day set by the Ministry of Education and will be coveri... [Read more]

Monday 29 Nov

Westland Anniversay Day holiday. No school.

Monday 22 Nov

22nd November Senior Prizegiving takes place at the Regent Theatre at 6pm.

Monday 25 Oct

Labour day holiday. No School.

Monday 18 Oct

18th October. Term 4 begins

Friday 1 Oct

1st October. Last day of term 3.

Friday 24 Sep

24th September the Westland High School Ball takes place. More information regarding venue and other details w... [Read more]

Monday 13 Sep

13th September to 20th September is Te wiki o te reo Maori / Maori language week. Visit https://www.tewikioter... [Read more]
All events