Curriculum - Marau Mātauranga


http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/English
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Learning-languages
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/The-arts
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Health-and-physical-education
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Mathematics-and-statistics
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Science
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Social-sciences
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Technology


http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Te-Reo-Maori http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Pangarau http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Tikanga-a-Iwi http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Putaiao http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Hangarau http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Hauora
http://tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Nga-Wahanga-Ako/Te-Reo-Pakeha              


 Junior School - Year 7 & 8 Courses
  (continually being developed...)


 Te Reo Wharekura - Tau Whitu me Waru
  (Whakawhanake...)
 Middle School - Year 9 & 10 Courses
  (continually being developed...)


 Senior School - Year 11, 12 and 13 Courses (Level 1, 2 and 3 NCEA Courses) 
  (continually being developed...)